Ethische code janjacobstam

 

Ik zal streven in al mijn trainingen een passend rolmodel voor cursisten en cliënten te zijn.

Ik zal handelen conform de systemische principes van binding, ordening en uitwisseling.

Ik zal met grote zorgvuldigheid mijn trainingen, coaching en opstellingen geven en een positieve leeromgeving creëren waarin cursisten en cliënten worden gerespecteerd.

Ik begrijp dat ik als deskundige word beschouwd. Ik zal deze positie niet gebruiken voor het verkrijgen van onredelijk en onbillijk voordeel, in de vorm van materiële, financiële of andere gunsten, van mijn cursisten en cliënten.

In geval de professionele relatie tussen mij en een persoon de trainer-cursist/coach-cliënt/opsteller-cliënt relatie is, kom ik overeen mij te gedragen ter bevordering van deze relatie. Ingeval er sprake is van nog een andere dan deze relatie, dan zal ik mijn best doen om de beide relaties met elkaar in balans te brengen.

In geval een vraagstelling van een cliënt (om welke reden dan ook) voor mij niet hanteerbaar is, zal ik daarin mijn verantwoording nemen en de cliënt doorverwijzen naar een andere trainer, coach of opsteller.

Ik zal mijn best doen om op een waarheidsgetrouwe, eerlijke manier zaken te doen en daarbij trachten altijd een situatie te creëren waar voor beide partijen balans is in geven en nemen.

Ik zal mijzelf presenteren op een eerlijke, open manier en geen beweringen over mijzelf doen die niet op waarheid berusten.

Ik zal andermans werk niet plagiëren en bij het citeren uit andermans werk altijd de bron vermelden. Ik zal niet toestaan dat auteursrechtelijk beschermd werk, met inbegrip van audio-, video- of schriftelijk materiaal, wordt gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Ik zal ervoor zorg dragen dat ik beschik over transparante financiële informatie over prijzen en kortingen en zal alle financiële kwesties zo ethisch mogelijk afhandelen.

Ik zal zorg dragen voor geheimhouding van de persoonsgegevens van mijn cursisten of cliënten, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens openbaar te maken of mij daartoe schriftelijke toestemming is verleend.

Ik zal eerlijk mijn mening geven, en in geval van minder positieve uitlatingen duidelijk maken dat deze mijn persoonlijke mening zijn en daarbij ook de andere kant van de zaak belichten. Ik zal niet kwaadspreken over andere trainers, coaches, systemisch opstellers of cursisten of cliënten.

Ik zal de cursist/cliënt heldere informatie verschaffen over de door mij behaalde certificaten van opleidingen.

Ik verplicht mij om mijzelf in mijn vak professioneel te blijven ontwikkelen. Ik maak daarbij gebruik van de mogelijkheden op het gebied van intervisie, supervisie, workshops, seminars en trainingen.

Ik zal geen certificaten uitreiken aan cursisten die op een onethische manier met de door mij aangereikte lesstof omgaan. Ik zal steeds handelen naar vermogen om deze cursisten alsnog in de toekomst wel te kunnen certificeren.

Bij twijfel over een situatie of mogelijke tegenspraak van de regel, handel ik altijd in het belang van mijn cliënt.

Jan Jacob Stam