Partnertraject ‘TeamConnect zelfstandig inzetten’

Uitgangspunt:

De toegevoegde waarde van de survey van TeamConnect ligt vooral in de kwaliteit van de systemische analyse en de kwaliteit van de terugkoppeling naar het team. We willen daarom graag dat als je zelfstandig TeamConnect gaat inzetten, jij je voldoende toegerust voelt én dat de wij, Dees en Jan Jacob, gezien hebben dat je voldoende toegerust bent om een hoge kwaliteit van TeamConnect te kunnen leveren.

Na succesvolle voltooiing van het traject kun je:

-Een systemische analyse maken aan de hand van de resultaten van een team

-Aangeven waar en hoe veel potentieel er is

-Zeggen wat dit systeem nodig heeft om te doen waar het voor bedoeld is

-2e orde systemische interventies doen op het geheel

-Vanuit een systemische houding én systemische waarnemen een terugkoppeling online doen

-met daarbij ook al een eerste interventie.

-De technische logistiek uitvoeren: teams maken, surveys uitzetten, resultaten vrijgeven etc.

Na succesvolle voltooiing van het traject weet je:

-Wat je eigen patronen zijn en hoe van invloed zijn op de interactie met een team

-Hoe de drie systemische overlevingsmechanismen werken en elkaar beïnvloeden

-Wat veel voorkomende patronen zijn en hoe die uit te leggen aan een team

-Wat eerste-, tweede- en derde orde interventies zijn en wanneer je welke inzet

-Dat jij je eigen instrument bent en hoe dat gestemd moet worden.

Wat doen we om daar te komen?

-Door analyses maken te oefenen op de resultaten van eerdere teams

-Met elkaar als deelnemers oefenen 2e orde interventies te doen

-Op minimaal 1, liefst twee teams een analyse plus terugkoppeling doen

-De eerste terugkoppeling wordt opgenomen en nabesproken

-Een tweede terugkoppeling dient als een soort toets over en weer om de survey zelfstandig uit te kunnen voeren en TeamConnect partner te kunnen zijn.

Hoe ziet het traject er praktisch uit?

Deels live gezamenlijk en deels individueel of online

Gezamenlijk live.

We komen twee dagen bij elkaar om analyses te bespreken en daarbij horende interventies te oefenen. Daarbij komen en passant ook je eigen patronen in de lucht en de manier waarop die je interactie met teams beïnvloeden.

De twee data voor de gezamenlijke live-bijeenkomsten zijn:

-vrijdag 12 maart van 10.00 – 18.00u

-vrijdag 16 april van 10.00 – 18.00u

Individueel en gezamenlijk online.

Buiten de gezamenlijke live bijeenkomsten is een aanzienlijk deel van dit traject in je eigen tempo en op momenten die het jou of jullie goed schikt. Dat betekent dat je zelf bepaalt met een team wanneer je de survey uitzet en wanneer je de terugkoppeling doet. Je kunt sparren met collega deelnemers, zie dat als een vorm van intervisie. Dees en Jan Jacob kijken altijd mee naar de analyse, zoals je die hebt gemaakt voordat je de terugkoppeling doet. Zie dat als een vorm van supervisie. Die supervisie is individueel, in koppels of eventueel een grotere groep. Die supervisie kan live of online. We houden elkaar ervan op de hoogte waardoor mede-deelnemers desgewenst kunnen aansluiten en we nog meer met en van elkaar kunnen leren.

Qua tijdsinvestering denken we dat naast de twee dagen met elkaar er voor ieder zeker nog een dag of vier aan tijdsinvestering in zit. Voor het uitzetten van de surveys, het maken van de analyses, de inter- en supervisie, het voorbereiden van de terugkoppeling en de terugkoppeling zelf.

Wanneer mag ik dan daadwerkelijk TC zelfstandig gaan gebruiken?

Ook dat is individueel. Daar zijn geen harde criteria voor. Over en weer moeten we het stevige gevoel hebben er klaar voor te zijn.

Wat is nodig om in te stappen?

-Zin, lef, enthousiasme, precisie en liefde

-Een opleiding Systeemdynamiek in Organisaties of equivalent voltooid hebben

-Twee dagen TC boost meegedaan hebben.

Kosten:

Het totale pakket kost 1500 euro (vrij van BTW). Dat is inclusief het tweemaal inzetten van de tool voor een team. Zie het als zoiets als een totaalpakket voor het behalen van een vliegbrevet.

Jullie doen wat nodig is, wij doen wat daarvoor nodig is. In alle redelijkheid over en weer.

Royalties:

Vergelijkbaar als bij het kopen van een boek of muziek draag je iets af aan de auteur of componist. Of liever gezegd, aan de ontwikkeling en ervaring die tot uiting komt in de tool. Daarnaast is het skillful inzetten van de tool énorm tijdbesparend in een teamontwikkelingstraject. Het scheelt je vele voorgesprekken in interviews en de uitwerkingen daarvan.

We denken dat het meest krachtige is om royalties per keer af te dragen. Percentage of vast bedrag? In het kader van simple, clear and effective en weten waar je aan toe bent ligt een vast bedrag voor de hand. Ons lijkt 450 euro (ex BTW) redelijk en passend.

Het is onze bedoeling dat we, met alle zelfstandige gebruikers samen, ook voortdurend de mogelijkheden en de kwaliteit van de survey verbeteren, dat we van en met elkaar kunnen leren en ontwikkelen.