TeamConnect: Webinars over teams in systemisch perspectief 

 

We organiseren een serie van 4 webinars voor en over teams vanuit systemisch perspectief. Voor iedereen die geïnteresseerd is in teams, patronen, dynamieken en interventies. De voertaal is Nederlands.

Je kunt je zowel aanmelden voor één of meerdere webinars naar je keuze, of  direct voor de hele serie van 4 webinars. Je mist er dan zeker geen. Je krijgt de dag voorafgaand aan elk webinar een mail met de Zoomlink om deel te nemen.

Het aanmeldproces verloopt via Eventbrite. Je wordt doorgeleid naar een externe pagina. Deze opent in een nieuw window.

AANMELDEN VOOR DE HELE SERIE VAN 4

***********************************

Wat komt er aan bod in de webinars?

WEBINAR #1
Woensdag 21 oktober 19.00 – 20.30 uur
Boedelscheiding en Systemische ‘Housewarming’
€35 (ex btw, 42,35 inclusief btw)

We blijven niet meer eeuwig in hetzelfde team, dezelfde organisatie of dezelfde relatie. Vertrekken en aankomen is een kunst. Hoe vertrekken we, of laten we iemand vertrekken op een manier die voor beide partijen waardigheid en groeipotentieel maximaal intact laat en versterkt. Boedelscheiding is een intensief én louterend proces dat recht doet aan de kunst van het vertrekken en laten gaan. Systemische ‘Housewarming’ is een proces dat zelfs al bij sollicitaties uitgevoerd kan worden. Is de plek voor het nieuwe vrij? Wat zijn voorwaarden waaronder iets nieuws niet alleen zich welkom voelt maar ook kan gedijen. En vooral ook: wat is de schaduwzijde van iets nieuws introduceren en hoe kun je de schaduw net een stap voor blijven? De kern van de (systemische) beweging en groei is je voortdurend ontrafelen én (her)verbinden op een andere manier dan voorheen. Beide processen van boedelscheiding en housewarming worden invoelbaar uitgelegd. Na afloop kun je deze processen zelf, op jullie of jouw manier uitvoeren.

AANMELDEN Boedelscheiding en systemische housewarming

***********************************

WEBINAR #2
Woensdag 28 oktober 19.00 – 22.15 uur (inclusief 20 minuten pauze)
Movements of Change
€45 (ex btw, €54,45 incl btw)

Veranderen is een containerbegrip, een kluwen van verschillende processen en bewegingen. Als we deze kluwen systemisch ontrafelen, dan is het zinvol om onderscheid te maken tussen:

  • Ontwikkeling, waarbij een team of systeem z’n maximale rijpheid bereikt
  • Verandering, waarbij doelen duidelijk zijn. En transitie een verandering op grote schaal is
  • Reset, waarbij een team als het ware met een schone lei begint
  • Transformatie, het proces waarna de identiteit van team of organisatie een nieuwe is
  • Stoppen, waarbij de energie van het stoppen beschikbaar blijft voor iets nieuws.

De kunst is om te weten wat het team nodig heeft. We zullen van elk van deze Movements of Change een uitleg geven, en vervolgens een ervaring in kleinere groepen om de essentie van elke beweging te kunnen pakken en doorvoelen.

Een paar schoten voor de boeg:

  • Ontwikkeling wordt vaak ondergewaardeerd maar vraagt de bereidheid en veiligheid om kwetsbaar te zijn.
  • Verandering en transitie kent boekenkasten vol literatuur en gebruiksaanwijzingen, maar zijn systemisch gezien de meest veilige en makkelijke wegen om te bewandelen.
  • Reset is een weinig bekend, maar kansrijk begrip om een team een ‘derde’ jeugd te geven.
  • Transformatie wordt vaak verward met transitie. Wat van nature transformeert gaat makkelijk, ‘bedachte’ transformatie vergt enorm veel van het team en leiderschap.

AANMELDEN Movements of change

***********************************

WEBINAR #3
Woensdag 4 november 19.00 – 20.30 uur
Leidende principes voor je team ophalen
€35 (ex btw, 42,35 inclusief btw)

Leidende principes zijn antwoord op de vraag: wat zijn we in essentie voor de buitenwereld. Het verschil met visie en missie is dat die vaak bedacht of geconstrueerd worden. Leidende principes zijn als het ware het DNA of de parels die diep in het hart van het team liggen en daar opgedoken kunnen worden. In tijden van crisis, verwarring en disruptie zijn leidende principes een, zo niet het belangrijkste houvast en bron van ontwikkeling voor je team.

In dit online seminar leggen we uit wat leidende principes wel en niet zijn. We geven je een proces en ervaring om de leidende principes van je team boven water te halen en vervolgens in te zetten.

AANMELDEN Leidende principes voor je team ophalen

***********************************

WEBINAR #4
Dinsdag 10 november 19.00 – 22.15 uur (inclusief 20 minuten pauze)
De (ondermijnende) kracht van patronen in teams en organisatie
€45 (ex btw, €54,45 incl btw)

Patronen hebben ons, in plaats van dat wij hen hebben. Patronen hebben de functie om continuïteit, stabiliteit en voorspelbaarheid over langere tijd de bieden. Het taaie van patronen zit ‘m in het verschijnsel dat ze veelal in het onderbewuste van het team of de organisatie zitten. Wat je leert in dit webinar is hoe patronen ontstaan, hoe je ze kunt herkennen én hoe je ze voorbij kunt groeien.

AANMELDEN  De (ondermijnende) kracht van patronen in teams en organisaties

***********************************

In elk online seminar zal in kleinere groepen gewerkt en geoefend worden. In elk seminar is (beperkt) ruimte voor Q&A en casuïstiek. Beide staan ten dienste van het leren van alle deelnemers. De seminars worden niet opgenomen.

Na aanmelding ontvang je de dag voorafgaand aan het webinar de Zoomlink om deel te kunnen nemen in je mailbox.

TeamConnect: Dees van de Hoef en Jan Jacob Stam